Automatikbodenkartons

Artikelnummer: 17230
FEFCO:
0713
Qualität:
1.3 E-Welle (1-wellig)
Maße:
210 x 140 x 80 mm (L x B x H)
ab 0,29 € (ab 25760 Stk) inkl. 19% USt. zzgl. Versand
ab 0,24 € exkl. USt.
Lieferzeit: 1 - 2 Arbeitstage
Artikelnummer: 17271
FEFCO:
0701
Qualität:
1.2 E-Welle (1-wellig)
Innenmaß:
155 x 110 x 50 mm (L x B x H)
ab 0,24 € (ab 8000 Stück) inkl. 19% USt. zzgl. Versand
ab 0,20 € exkl. USt.
Lieferzeit: 1 - 2 Arbeitstage
Artikelnummer: 17265
FEFCO:
0701
Qualität:
1.2 B-Welle (1-wellig)
Innenmaß:
160 x 130 x 70 mm (L x B x H)
ab 0,30 € (ab 4000 Stück) inkl. 19% USt. zzgl. Versand
ab 0,25 € exkl. USt.
Lieferzeit: 1 - 2 Arbeitstage
Artikelnummer: 17259
FEFCO:
0703
Qualität:
1.2 E-Welle
Innenmaß:
160 x 130 x 70 mm (L x B x H)
ab 0,38 € (ab 3360 Stück) inkl. 19% USt. zzgl. Versand
ab 0,32 € exkl. USt.
Lieferzeit: 1 - 2 Arbeitstage
Artikelnummer: 17256
FEFCO:
0703
Qualität:
1.2 E-Welle
Innenmaß:
164 x 120 x 70-100 mm (L x B x H)
ab 0,38 € (ab 4200 Stück) inkl. 19% USt. zzgl. Versand
ab 0,32 € exkl. USt.
Lieferzeit: 3 - 4 Arbeitstage
Artikelnummer: 17272
FEFCO:
0701
Qualität:
1.2 E-Welle (1-wellig)
Innenmaß:
180 x 120 x 100-50 mm (L x B x H)
ab 0,27 € (ab 8000 Stück) inkl. 19% USt. zzgl. Versand
ab 0,23 € exkl. USt.
Lieferzeit: 1 - 2 Arbeitstage
Artikelnummer: 17251
FEFCO:
0701/0713
Qualität:
E-welle (1-wellig)
Innenmaß:
213 x 153 x 109 mm (L x B x H)
ab 0,43 € (ab 4400 Stk) inkl. 19% USt. zzgl. Versand
ab 0,36 € exkl. USt.
Lieferzeit: 1 - 2 Arbeitstage
Artikelnummer: 17264
FEFCO:
0701
Qualität:
1.3 E-Welle (1-wellig)
Innenmaß:
210 x 150 x 100 mm (L x B x H)
ab 0,42 € (ab 2920 Stück) inkl. 19% USt. zzgl. Versand
ab 0,35 € exkl. USt.
Lieferzeit: 1 - 2 Arbeitstage
Artikelnummer: 17257
FEFCO:
0703
Qualität:
1.2 E-Welle
Innenmaß:
229 x 164 x 70-120 mm (L x B x H)
ab 0,54 € (ab 3680 Stück) inkl. 19% USt. zzgl. Versand
ab 0,45 € exkl. USt.
Lieferzeit: 1 - 2 Arbeitstage
Artikelnummer: 17266
FEFCO:
0701
Qualität:
1.3 B-Welle (1-wellig)
Innenmaß:
230 x 160 x 80 mm (L x B x H)
ab 0,42 € (ab 2800 Stück) inkl. 19% USt. zzgl. Versand
ab 0,35 € exkl. USt.
Lieferzeit: 1 - 2 Arbeitstage
Artikelnummer: 17260
FEFCO:
0703
Qualität:
1.2 E-Welle
Innenmaß:
230 x 160 x 80 mm (L x B x H)
ab 0,57 € (ab 2640 Stück) inkl. 19% USt. zzgl. Versand
ab 0,48 € exkl. USt.
Lieferzeit: derzeit nicht lieferbar
Artikelnummer: 17261
FEFCO:
0703
Qualität:
1.2 E-Welle
Innenmaß:
250 x 155 x 110 mm (L x B x H)
ab 0,74 € (ab 2520 Stück) inkl. 19% USt. zzgl. Versand
ab 0,62 € exkl. USt.
Lieferzeit: 1 - 2 Arbeitstage
Artikelnummer: 17252
FEFCO:
0701/0713
Qualität:
E-Welle (1-wellig)
Innenmaß:
250 x 180 x 140 mm (L x B x H)
ab 0,65 € (ab 2400 Stk) inkl. 19% USt. zzgl. Versand
ab 0,55 € exkl. USt.
Lieferzeit: 8 - 12 Arbeitstage
Artikelnummer: 17273
FEFCO:
0701
Qualität:
1.3 E-Welle (1-wellig)
Innenmaß:
255 x 185 x 185-110 mm (L x B x H)
ab 0,52 € (ab 2500 Stück) inkl. 19% USt. zzgl. Versand
ab 0,44 € exkl. USt.
Lieferzeit: 1 - 2 Arbeitstage
Artikelnummer: 17267
FEFCO:
0701
Qualität:
1.3 B-Welle (1-wellig)
Innenmaß:
260 x 220 x 130 mm (L x B x H)
ab 0,71 € (ab 1560 Stück) inkl. 19% USt. zzgl. Versand
ab 0,60 € exkl. USt.
Lieferzeit: 1 - 2 Arbeitstage
Artikelnummer: 17269
FEFCO:
0701
Qualität:
1.3 B-Welle (1-wellig)
Innenmaß:
305 x 216 x 220-130 mm (L x B x H)
ab 0,84 € (ab 1320 Stück) inkl. 19% USt. zzgl. Versand
ab 0,71 € exkl. USt.
Lieferzeit: 1 - 2 Arbeitstage
Artikelnummer: 17253
FEFCO:
0701/0713
Qualität:
E-Welle (1-wellig)
Innenmaß:
305 x 215 x 160 mm (L x B x H)
ab 0,86 € (ab 2400 Stk) inkl. 19% USt. zzgl. Versand
ab 0,72 € exkl. USt.
Lieferzeit: 1 - 2 Arbeitstage
Artikelnummer: 17268
FEFCO:
0701
Qualität:
1.3 B-Welle (1-wellig)
Innenmaß:
310 x 230 x 160 x mm (L x B x H)
ab 0,93 € (ab 1080 Stück) inkl. 19% USt. zzgl. Versand
ab 0,78 € exkl. USt.
Lieferzeit: 1 - 2 Arbeitstage
Artikelnummer: 17262
FEFCO:
0703
Qualität:
1.3 B-Welle
Innenmaß:
310 x 230 x 110 - 160 mm (L x B x H)
ab 1,01 € (ab 800 Stück) inkl. 19% USt. zzgl. Versand
ab 0,85 € exkl. USt.
Lieferzeit: 6 - 8 Wochen
Artikelnummer: 17270
FEFCO:
0701
Qualität:
1.3 B-Welle (1-wellig)
Innenmaß:
355 x 255 x 230-130 mm (L x B x H)
ab 1,06 € (ab 1720 Stück) inkl. 19% USt. zzgl. Versand
ab 0,89 € exkl. USt.
Lieferzeit: 1 - 2 Arbeitstage
Artikelnummer: 17258
FEFCO:
0703
Qualität:
1.3 B-Welle
Innenmaß:
390 x 290 x 160 - 250 mm (L x B x H)
ab 1,57 € (ab 800 Stück) inkl. 19% USt. zzgl. Versand
ab 1,32 € exkl. USt.
Lieferzeit: 1 - 2 Arbeitstage
Artikelnummer: 17255
FEFCO:
0701/0713
Qualität:
B-Welle (1-wellig)
Innenmaß:
427 x 304 x 300/200 mm (L x B x H)
ab 1,96 € (ab 1320 ) inkl. 19% USt. zzgl. Versand
ab 1,65 € exkl. USt.
Lieferzeit: 1 - 2 Arbeitstage
Artikelnummer: 17263
FEFCO:
0703
Qualität:
1.3 B-Welle
Innenmaß:
430 x 310 x 210 mm (L x B x H)
ab 2,24 € (ab 800 Stück) inkl. 19% USt. zzgl. Versand
ab 1,88 € exkl. USt.
Lieferzeit: 1 - 2 Arbeitstage
Artikelnummer: CP 154.151015
Qualität:
E-Welle (1-wellig)
Innenmaß:
145 x 95 x 140 mm (L x B x H)
Außenmaß:
150 x 100 x 150 mm (L x B x H)
ab 0,69 € (ab 6600 Stk) inkl. 19% USt. zzgl. Versand
ab 0,58 € exkl. USt.
Lieferzeit: 4 - 6 Arbeitstage
Artikelnummer: 17201
FEFCO:
0713
Qualität:
2.3 EE-Welle (2-wellig)
Innenmaß:
184 x 184 x 107 mm (L x B x H)
ab 0,73 € (ab 1200 Stk) inkl. 19% USt. zzgl. Versand
ab 0,61 € exkl. USt.
Lieferzeit: 1 - 2 Arbeitstage
Artikelnummer: CP 154.201010
Qualität:
E-Welle (1-wellig)
Innenmaß:
195 x 95 x 90 mm (L x B x H)
Außenmaß:
200 x 100 x 100 mm (L x B x H)
ab 0,69 € (ab 6720 Stk) inkl. 19% USt. zzgl. Versand
ab 0,58 € exkl. USt.
Lieferzeit: 4 - 6 Arbeitstage
Artikelnummer: CP 154.201510
Qualität:
E-Welle (1-wellig)
Innenmaß:
195 x 145 x 90 mm (L x B x H)
Außenmaß:
200 x 150 x 100 mm (L x B x H)
ab 1,05 € (ab 4180 Stk) inkl. 19% USt. zzgl. Versand
ab 0,88 € exkl. USt.
Lieferzeit: 4 - 6 Arbeitstage
Artikelnummer: CP 154.201515
Qualität:
E-Welle (1-wellig)
Innenmaß:
195 x 145 x 140 mm (L x B x H)
Außenmaß:
200 x 150 x 150 mm (L x B x H)
ab 0,82 € (ab 3420 Stk) inkl. 19% USt. zzgl. Versand
ab 0,69 € exkl. USt.
Lieferzeit: 4 - 6 Arbeitstage
Artikelnummer: CP 154.201520
Qualität:
E-Welle (1-wellig)
Innenmaß:
195 x 145 x 190 mm (L x B x H)
Außenmaß:
200 x 150 x 200 mm (L x B x H)
ab 0,88 € (ab 3360 Stk) inkl. 19% USt. zzgl. Versand
ab 0,74 € exkl. USt.
Lieferzeit: 4 - 6 Arbeitstage
Artikelnummer: CP 154.202010
Qualität:
B-Welle (1-wellig)
Innenmaß:
194 x 194 x 87 mm (L x B x H)
Außenmaß:
200 x 200 x 100 mm (L x B x H)
ab 0,95 € (ab 2600 Stk) inkl. 19% USt. zzgl. Versand
ab 0,80 € exkl. USt.
Lieferzeit: 4 - 6 Arbeitstage
Artikelnummer: CP 154.202020
Qualität:
B-Welle (1-wellig)
Innenmaß:
194 x 194 x 187 mm (L x B x H)
Außenmaß:
200 x 200 x 200 mm (L x B x H)
ab 1,08 € (ab 1680 Stk) inkl. 19% USt. zzgl. Versand
ab 0,91 € exkl. USt.
Lieferzeit: 4 - 6 Arbeitstage
Artikelnummer: PP K14.02
Innenmaß:
229 x 164 x 50-115 mm (L x B x H)
Außenmaß:
237 x 170 x 60-130 mm (L x B x H)
Gurtmaß (cm):
84 cm
ab 0,82 € (ab 2310 Stk) inkl. 19% USt. zzgl. Versand
ab 0,69 € exkl. USt.
Lieferzeit: 12 - 18 Arbeitstage
Artikelnummer: 17225
FEFCO:
0701
Qualität:
1.3 B-Welle (1-wellig)
Innenmaß:
250 x 175 x 100 mm (L x B x H)
ab 0,30 € (ab 48000 Stk) inkl. 19% USt. zzgl. Versand
ab 0,25 € exkl. USt.
Lieferzeit: 1 - 2 Arbeitstage
Artikelnummer: 17220
FEFCO:
0701
Qualität:
1.3 B-Welle (1-wellig)
Innenmaß:
250 x 175 x 100 mm (L x B x H)
ab 0,29 € (ab 48000 Stk) inkl. 19% USt. zzgl. Versand
ab 0,24 € exkl. USt.
Lieferzeit: 1 - 2 Arbeitstage
Artikelnummer: PP K14.03
FEFCO:
0703
Innenmaß:
255 x 185 x 110-185 mm (L x B x H)
Außenmaß:
260 x 190 x 120-195 mm (L x B x H)
ab 0,82 € (ab 1600 Stk) inkl. 19% USt. zzgl. Versand
ab 0,69 € exkl. USt.
Lieferzeit: 12 - 18 Arbeitstage
Artikelnummer: 17112
FEFCO:
0713
Qualität:
1.3 B-Welle (1-wellig)
Innenmaß:
284 x 184 x 137 mm (L x B x H)
ab 0,67 € (ab 1200 Stk) inkl. 19% USt. zzgl. Versand
ab 0,56 € exkl. USt.
Lieferzeit: 1 - 2 Arbeitstage
Artikelnummer: 17113
FEFCO:
0703
Qualität:
1.2 B-Welle (1-wellig)
Innenmaß:
284 x 184 x 167 mm (L x B x H)
ab 0,52 € (ab 11200 Stk) inkl. 19% USt. zzgl. Versand
ab 0,44 € exkl. USt.
Lieferzeit: 1 - 2 Arbeitstage
Artikelnummer: CP 154.301015
Qualität:
B-Welle (1-wellig)
Innenmaß:
294 x 94 x 137 mm (L x B x H)
Außenmaß:
300 x 100 x 150 mm (L x B x H)
ab 0,88 € (ab 3000 Stk) inkl. 19% USt. zzgl. Versand
ab 0,74 € exkl. USt.
Lieferzeit: 4 - 6 Arbeitstage
Artikelnummer: 84090
FEFCO:
0701
Qualität:
1.3 B-Welle (1-wellig)
Innenmaß:
285 x 190 x 180mm (L x B x H)
ab 1,08 € (ab 200 Stk) inkl. 19% USt. zzgl. Versand
ab 0,91 € exkl. USt.
Lieferzeit: 1 - 2 Arbeitstage
Artikelnummer: CP 154.301030
Qualität:
B-Welle (1-wellig)
Innenmaß:
294 x 94 x 287 mm (L x B x H)
Außenmaß:
300 x 100 x 300 mm (L x B x H)
ab 1,08 € (ab 1920 Stk) inkl. 19% USt. zzgl. Versand
ab 0,91 € exkl. USt.
Lieferzeit: 4 - 6 Arbeitstage
Artikelnummer: CP 154.301040
Qualität:
B-Welle (1-wellig)
Innenmaß:
294 x 94 x 387 mm (L x B x H)
Außenmaß:
300 x 100 x 400 mm (L x B x H)
ab 1,14 € (ab 1200 Stk) inkl. 19% USt. zzgl. Versand
ab 0,96 € exkl. USt.
Lieferzeit: 4 - 6 Arbeitstage
Artikelnummer: CP 154.302010
Qualität:
B-Welle (1-wellig)
Innenmaß:
294 x 194 x 87 mm (L x B x H)
Außenmaß:
300 x 200 x 100 mm (L x B x H)
ab 1,08 € (ab 1820 Stk) inkl. 19% USt. zzgl. Versand
ab 0,91 € exkl. USt.
Lieferzeit: 4 - 6 Arbeitstage
Artikelnummer: CP 154.302015
Qualität:
B-Welle (1-wellig)
Innenmaß:
294 x 194 x 137 mm (L x B x H)
Außenmaß:
300 x 200 x 150 mm (L x B x H)
ab 1,14 € (ab 1680 Stk) inkl. 19% USt. zzgl. Versand
ab 0,96 € exkl. USt.
Lieferzeit: 4 - 6 Arbeitstage
Artikelnummer: CP 154.302020
Qualität:
B-Welle (1-wellig)
Innenmaß:
294 x 194 x 187 mm (L x B x H)
Außenmaß:
300 x 200 x 200 mm (L x B x H)
ab 1,21 € (ab 1600 Stk) inkl. 19% USt. zzgl. Versand
ab 1,02 € exkl. USt.
Lieferzeit: 4 - 6 Arbeitstage
Artikelnummer: PP K14.04
Innenmaß:
304 x 216 x 130-220 mm (L x B x H)
Außenmaß:
312 x 223 x 140-224 mm (L x B x H)
Gurtmaß (cm):
121 cm
ab 1,08 € (ab 1000 Stk) inkl. 19% USt. zzgl. Versand
ab 0,91 € exkl. USt.
Lieferzeit: 12 - 18 Arbeitstage
Artikelnummer: PP K14.04-0
Innenmaß:
305 x 230 x 70-160 mm (L x B x H)
Außenmaß:
310 x 235 x 80-170 mm (L x B x H)
Gurtmaß (cm):
112 cm
ab 1,08 € (ab 1200 Stk) inkl. 19% USt. zzgl. Versand
ab 0,91 € exkl. USt.
Lieferzeit: 4 - 6 Arbeitstage
Artikelnummer: PC K13.04
FEFCO:
0701
Innenmaß:
330 x 220 x 80-190 mm (L x B x H)
Außenmaß:
336 x 227 x 95-200 mm (L x B x H)
ab 0,98 € (ab 1600 Stk) inkl. 19% USt. zzgl. Versand
ab 0,82 € exkl. USt.
Lieferzeit: 8 - 12 Arbeitstage
Artikelnummer: 17231
FEFCO:
0713
Qualität:
1.3 B-Welle (1-wellig)
Innenmaß:
344 x 250 x 135 mm
ab 0,61 € (ab 24000 Stk) inkl. 19% USt. zzgl. Versand
ab 0,52 € exkl. USt.
Lieferzeit: 1 - 2 Arbeitstage
Artikelnummer: PP K14.05
Innenmaß:
355 x 255 x 130-230 mm (L x B x H)
Außenmaß:
360 x 260 x 140-260 mm (L x B x H)
Gurtmaß (cm):
140 cm
ab 1,84 € (ab 1600 Stk) inkl. 19% USt. zzgl. Versand
ab 1,55 € exkl. USt.
Lieferzeit: 8 - 12 Arbeitstage
Artikelnummer: 84092
FEFCO:
0703
Qualität:
1.3 B-Welle (1-wellig)
Innenmaß:
385 x 285 x 172 mm (L x B x H)
ab 1,62 € (ab 160 Stk) inkl. 19% USt. zzgl. Versand
ab 1,37 € exkl. USt.
Lieferzeit: 1 - 2 Arbeitstage

Artikel 1 - 50 von 55
5%
Rabatt
sichern »
5% Gutschein für Sie Zum Newsletter anmelden und profitieren
  • Exklusive Angebote
  • Tipps zur Kostensenkung mit der richtigen Verpackung
  • Kostenlos und jederzeit kündbar
Jetzt anmelden ›